Bodemkalibratie

Sensoterra-sensoren werken in alle grondsoorten

Sensoterra-sensoren werken in alle grondsoorten. De nauwkeurigheid en precisie van de bodemvochtgegevens kunnen echter worden verbeterd wanneer het bodemtype bekend is. We noemen dit "De gegevens kalibreren".

Kalibratie is nodig vanwege variaties in grondkenmerken, zoals de samenstelling van de grond, het gehalte aan organische stof en het zoutgehalte.

 

De voordelen van datakalibratie

Sensoterra heeft een eigen laboratorium, gevestigd in Amsterdam, waar momenteel bodemkalibratiecurven worden uitgevoerd om de nauwkeurigheid van het bodemvocht continu te verbeteren.

Met bodemkalibratiecurves kunnen gebruikers een groter scala aan grondsoorten hebben die onder de Sensoterra-app vallen. We werken samen met toonaangevende universiteiten voor bodemonderzoek.

Nu verkrijgbaar: klei, leem, leem, leem, zout, zand (boomaarde), zand (plantgrond), leemzand en turf.


Neem gerust contact met ons op via [email protected] voor specifieke kalibratieverzoeken.

Kies de juiste bodemkalibratiecurve tijdens sensorinstallatie

Nadat u uw sondes hebt geïnstalleerd, moet het grondtype worden ingesteld in de Sensoterra-app. Het is belangrijk om het meest compatibele grondtype voor uw veld te kiezen om de meest nauwkeurige bodemvochtmetingen te ontvangen.

Bij de Sensoterra-app zijn er twee opties om toegang te krijgen tot de gekalibreerde gegevens en het juiste bodemtype te kiezen:

 

(1) Installatie van nieuwe sondes: Voeg een nieuw apparaat toe -> Scan QR-code -> Stel sondelocatie in -> Details -> Bodem -> Selecteer een grondtype

(2) Bestaande grondtype-instellingen wijzigen: Sonde -> Sondedetails -> Bewerken -> Bodem -> Selecteer een grondtype.

 

De tweede optie kan ook worden gedaan via Klanten Portal.

Dekking van gegevenskalibratie en bodemtype

Alle grondsoorten die onder Sensoterra-sensoren vallen, worden vermeld, met specifieke informatie over de infoknop. Gebruikers kunnen kiezen tussen:

 

  • Zand: Bevat het hoogste deel zand, met weinig zilt en klei.
  • Teelaarde (Heicom B+): Teelaarde is een subclassificatie van zandgrond - voornamelijk samengesteld uit zand (> 50 µm) en lage niveaus van zilt (< 10%) en klei (1%).
  • Bomengrond: Bomengrond is een subclassificatie van zandgrond - voornamelijk samengesteld uit zand (> 50 µm) en lage niveaus van zilt (> 10%) en klei (1%).
  • Lemig zand: Overwegend samengesteld uit zand (> 50 µm), met variërende hoeveelheden zilt en klei.
  • Klei: Bevat 40% of meer klei, met zand (35-45%) en zilt (minder dan 40%).
  • Lichte klei: Bevat ongeveer 30-40% klei en 20-45% zand, met minder zilt.
  • Lichte klei zilt: Overwegend samengesteld uit zilt (2-50 µm), met vergelijkbare niveaus (30-35%) van zand en klei.
  • Zoute bodem: Kleibodems met een hoog zoutgehalte (chemische omstandigheden) door toepassing van inputs.
  • Turf: Turf bevat in principe organische stof en nauwelijks minerale deeltjes zoals zand, zilt en/of klei.

 

Soil_triangle_coverage_soil_types_DUTCH

Sensoterra-sensoren hebben hun gegevens gekalibreerd voor de meest voorkomende bodemtypen op de markt, aangegeven in het bodemtextuurdiagram (in blauw).


 

 
 

 

Neem contact met ons op

Als u gespecialiseerd bent in data-integratie, neem dan contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden met Sensoterra.

Neem contact met ons op