Smart Cities

Bespaar water met behoud van gezonde stedelijke groenzones

Droogte en toenemende waterschaarste zijn snel voelbaar in grootstedelijke gebieden. Er zijn inspanningen geleverd om het waterbehoud te verbeteren.

Overbevloeiing en verspilling komen nog steeds voor zonder nauwkeurige irrigatietechnieken.

“Sensoterra sensoren gaan verder dan de eenvoud. Installeer gewoon de tasters, ontvang de gegevens en begin overal met het beheer van de irrigatie."

René Voogt, ConnectedGreen

De gegevens die met Sensoterra bodemvochtsensoren worden verzameld, zijn geïntegreerd in het huidige irrigatiemanagementsysteem, wat resulteert in

  • Vermindering van boom/plantziekte of -sterfte en vervangingskosten.
  • Vermindering van het waterverbruik voor irrigatie met 10-30%.
  • Vermindering van de arbeidskosten voor handmatige irrigatie
  • Minder irrigatierondes voor watervrachtwagens met irrigatierondes

Positieve effecten op de samenleving, het milieu en de lokale gemeenschappen

  • Stads- of landschapsarchitecten installeren sensoren in geïrrigeerde parken, mediabedrijven en openbare sportvelden.
  • De initiële ROI van de investering wordt binnen 10 maanden na installatie bereikt.
  • Gezonde stedelijke groenzones en een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid afvalwater en afvalwater

“Sensoterra sensoren besparen tijd, geld en irrigatierondes. Het systeem houdt uw planten gezond.”

Door de Sensoterra bodemvochtigheidsmetingen te integreren met andere slimme apparaten, zoals slimme irrigatiekleppen en weerstationgegevens, kan de besproeiing van de openbare ruimte alleen worden uitgevoerd wanneer dat nodig is. Deze verhoogde effectiviteit vermindert overbevloeiing en geeft tegelijkertijd inzicht in waterverbruik en -behoud.  

Meer informatie

Wilt u meer weten? Download de volledige case study over Smart City data-integratie. Lees een recent artikel over landschapsarchitectuurprojecten in Nederland of meer informatie.

Download

Volledig geautomatiseerd irrigatiebeheer

Icon

Met de Sensoterra app Open API kunnen bodemgegevens worden geïntegreerd in bestaande irrigatiesystemen voor een volledig geautomatiseerd systeem.

Open API

Gratis Sensoterra app

24 uur per dag, 7 dagen per week, data-uitlezingen

Aan de slag

Zoek een lokale distributeur om u te helpen bij het opstarten.

Een verkoper vinden