Landschaps architectuur

Behoud van plantkwaliteit en gezondheid op afstand met slimme geïntegreerde irrigatiesystemen.

Een blik in vogelvlucht op al uw landschapsarchitectuurprojecten.

city data integrator, levert slimme data voor hoveniers over bodemgezondheid in verband met precisie-irrigatie. Zij zijn in 2017 een samenwerking aangegaan met Sensoterra om bodemvochtigheidsgegevens te integreren met hun landschapsarchitectuur en plantengezondheidsplatform. Sinds de samenwerking heeft ConnectedGreen meer dan 400 sensoren geïnstalleerd in Nederland en België.

  • Integratie van Sensoterra-gegevens binnen de Connected Green app
  • Eenvoudige installatie, sensoren worden geplaatst over openbare groene ruimten in Nederland.
  • In stadsparken en sportvelden worden de sensoren vaak begraven onder gazons.
  • Geplaatst met nieuwe (trans)geplante bomen, dragen bij aan een gezonde beworteling en kwaliteit.

“In de Nederlandse hovenierswereld moet de hovenier de kosten voor zijn rekening nemen in geval van boomvervalsing (droogte of nattigheid),”

René Voogt, ConnectedGreen

In tijden van droogte hebben bomen, planten en struiken effectieve irrigatie nodig om ziekte of dood te voorkomen. Door het vochtgehalte van de bodem op afstand te monitoren, kunnen landschapsarchitecten een oogje in het zeil houden op welke gebieden onmiddellijke actie vereist is, waardoor het verlies van planten wordt voorkomen en de kwaliteit van de groene ruimte wordt gewaarborgd.

ensoterra bodemvochtsensoren zijn van cruciaal belang voor de landschapsarchitectuur en het tuinbeheer. Nauwkeurig bodemvochtmanagement maakt slimme irrigatiebeslissingen mogelijk, wat resulteert in hoogwaardige planten en gezondere bodems. Door de Sensoterra-gegevens te integreren in de ConnectedGreen app worden de bodemvochtigheidsgegevens gekoppeld aan de bodem- en planteneisen, wat resulteert in duidelijke aanbevelingen op basis van slimme gegevens.

“Sensoterra is een geweldige partner geweest. Het is geen toeval dat we in Nederland meer dan 400 sensoren hebben geïnstalleerd.”

Meer informatie

Wilt u meer weten? Download de volledige case study over landscaping en slimme data-integratie. Lees een recent artikel over landschapsarchitectuurprojecten in Nederland of meer informatie.

Download

Behoud van kwaliteit,
verminder de kosten

Icon

Met de Sensoterra app Open API kunnen bodemgegevens worden geïntegreerd in bestaande irrigatiesystemen voor een volledig geautomatiseerd systeem. 

Mogelijkheid tot automatische irrigatie

Voorkom verlies van bomen en planten

Onderhouden van gezonde landschappen

Verminderen van zoetwaterafval

  • Download in App Store
  • Download in Google Play

Slimme IoT-technologie

Meer informatie over Sensoterra's draadloze bodemvochtsensortechnologie.

sensoterra-technologie