Skip to main content

Download de gratis handleiding voor bodemkalibratie

Waarom bodemvochtgegevens kalibreren belangrijk is

Om dit proces beter uit te leggen, staan hieronder drie bodemkalibratiebladen uit onze gratis bodemkalibratiegids die duidelijk de verschillen laten zien tussen bodemtextuur en vochtgedrag. Het volumetrisch vochtgehalte verschilt sterk voor verschillende bodemtypes, en dit is de reden waarom one-size doesn’t fit all, als het aankomt op irrigatie en bodemvereisten. De punten van verzadiging, veldcapaciteit, gezonde irrigatiezone en verwelking, met behulp van het volumetrisch watergehalte en correlerende pF-waarden, verschillen sterk per bodemtype. Om hierop een antwoord te bieden en waterbeheerpraktijken te ondersteunen, hebben we de gratis bodemkalibratiegids samengesteld. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals bodemdeeltjes, textuur, belangrijke kenmerken, bodemvochtgedrag en best practices voor beschikbaar water voor planten en optimale irrigatie.

Get started with Sensoterra

To get started, answer a few short questions so we can send you a custom quote

request a quote